Vi søker etter CEO /CTO

Vi søker etter CEO /CTO

 
Er du interessert i anvendelse av teknologi knyttet til helse og sikkerhet? Er du god på samarbeid og relasjonsbygging og motiveres du av utvikling og verdiskapning? Da har du en unik mulighet.

ShipMed er et helserettet selskap med solid forankring i den maritime næringen, nasjonalt og internasjonalt. Selskapet tilbyr produkt og tjenester som ivaretar den medisinske sikkerheten til de som har sitt arbeid til sjøs. Vi er heleid av det privatmedisinske senteret Medi 3, og er tett tilknyttet de medisinske ressursene i morselskapet. Dette styrker vår posisjon som leverandør. Vår produktportefølje spenner fra rådgivning og utrustning av skip under bygging, til vår skybaserte softwareløsning Shipmed Safety System. Systemet er enestående i sin art, og tilrettelegger for enkel og sikker drift av skipshospitalet, slik at liv og helse om bord kan trygges. ShipMed er lokalisert i sentrum av Ålesund i moderne kontorfasiliteter, og i 2020 omsatte vi for MNOK 12.  Les mer om oss på www.shipmed.no.

 

ShipMed har en etablert posisjon som foretrukket leverandør av helse og sikkerhet til den maritime næringen. Samtidig mener vi der er et betydelig potensial når det gjelder å utnytte ny teknologi og mulige samarbeid videre mot nye markeder og tjenester.

CEO/CTO vil ha en nøkkelrolle for å realisere videre vekst i henhold til selskapets strategiplaner. Selskapets mål er å levere fremtidsrettede system, utstyr og kompetanse for å øke forståelse av sikkerhet, sykdom og medisinbruk om bord, dokumentasjon av knyttet til forløp skade/sykdom og bruke teknologi til forebygging og bedre behandling.

 

Arbeidsoppgaver
Stillingen vil ha en nøkkelrolle for selskapets videre utvikling, da en vil ha ansvar for forretningsutvikling, herunder nye produkter, tjenester og koordinere mulige kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Stillingen og organiseringen av denne kan til en viss grad tilpasses kandidatens kompetanseprofil.

Kvalifikasjonskrav
Vi søker primært kandidater med forståelse, erfaring eller bakgrunn fra implementering av teknologi, og gjerne med interesse for healthtech. Kandidaten bør også ha en god forståelse for marked, se muligheter, skape kommersielt gode konsept og samtidig ha god gjennomføringskraft. Det er også viktig at kandidaten er en proaktiv nettverksbygger og relasjonsskaper.

Vi tror stillingen kan fylles av kandidater med forskjellig type formell bakgrunn, som f.eks. økonomisk eller teknisk utdannelse, men erfaring og kunnskap innen teknologi vil vektlegges. Vi ser helst at kandidaten har minimum bachelor/mastergrad og 5 års relevant arbeidserfaring. Erfaring eller bakgrunn fra helse er ikke et krav.

Personlige egenskaper og motivasjon vil vektlegges betydelig i vurderingen av kandidater.

Hva vi tilbyr
ShipMed kan tilby en unik mulighet fra sin unike nisjeposisjon innen maritim helse. Arbeidet vil være utfordrende og variert i et solid, lokalt styrt konsern med utviklingsambisjoner. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser til den rette kandidaten.

Stillingen rapporterer til styret/styreleder.

 

Dersom du er interessert og har spørsmål til stillingen, ta gjerne kontakt med styreleder Jan-Terje Teige, mobil 905 22 254.

 Henvendelse med CV kan registreres via søknadsskjema på FINN  https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=227381967 innen 25.8.