Vi søker etter selger

Vi søker etter selger

 
Er du fasciner​t av den maritime næringa? Er du løsningsorientert i din tankegang? Har du lyst å bli del av et medisinskfaglig miljø med mål om å trygge liv og helse om bord i skip? Da vil vi gjerne høre fra deg!

ShipMed er et helserettet selskap med solid forankring i den maritime næringen, nasjonalt og internasjonalt. Selskapet tilbyr produkt og tjenester som ivaretar den medisinske sikkerheten til de som har sitt arbeid til sjøs. Vi er heleid av det privatmedisinske senteret Medi 3, og er tett tilknyttet de medisinske ressursene i morselskapet. Dette styrker vår posisjon som leverandør. Vår produktportefølje spenner fra rådgivning og utrustning av skip under bygging, til vår skybaserte softwareløsning Shipmed Safety System. Systemet er enestående i sin art, og tilrettelegger for enkel og sikker drift av skipshospitalet, slik at liv og helse om bord kan trygges. ShipMed er lokalisert i sentrum av Ålesund i moderne kontorfasiliteter, og i 2020 omsatte vi for MNOK 12.  Les mer om oss på www.shipmed.no.

 

SALG - MARKED - UTVIKLING

ShipMed opplever stor tillit fra virksomheter i inn- og utland, og vi har behov for å øke vår stab.

 

Selskapet vårt legger planer for vekst, og din rolle vil være medvirkende til hvordan vi best når målene. Du vil få stor grad av handlerom i salgsmetodikk og arbeidsgjennomføring, med gode og moderne digitale verktøy til hjelp.


VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER VIL VÆRE:

 • Positiv og utadretta salgsaktivitet mot etablert og ny kundemasse
 • Identifisere og etablere nye relasjoner som skaper salgsmuligheter
  på kort og lang sikt
 • Forvalte eksisterende kunderelasjoner på en god måte som sikrer et langvarig kundeforhold
 • Ivareta definert budsjett- og resultatansvar
 • Være kundens talerør inn i selskapet, slik at vi utvikler oss i takt med kundens
  behov og forventning
 • Foreslå, planlegge og gjennomføre markedsaktiviteter i samarbeid med salgssjef
 • Reflektere ShipMed og Medi3’s verdigrunnlag overfor kunder og leverandører


KVALIFIKASJONSKRAV

 • Vi ønsker oss kandidater med helsefaglig utdanning, og praktisk arbeidserfaring fra prehospital behandling/klinikk vil være en fordel.
 • Du kan også tidligere ha jobbet i helsevesenet, men i dag være tilknytta en kommersiell aktør og slik ha fått erfaring fra salgsarbeid eller helse, miljø og sikkerhet.
 • Formell bakgrunn, motivasjon og personlige egenskaper kan kompensere for begrenset relevant erfaring med salg.
 • Du mestrer å sette deg inn i problemstillinger knyttet til ulike tjenester og finner løsninger som utvikler ShipMed videre.
 • Du må ha god fremstillingsevne på norsk og engelsk og ha gode IT kunnskaper.

 

For å lykkes hos oss må du være dyktig på salg og gjennomføring. Du må være omgjengelig, ha gjennomslagskraft og samarbeide godt. Du tar ansvar for ditt fagområde og de problemstillinger som oppstår der. Du har gode kommunikasjonsferdigheter, er strukturert og ryddig. Sist, men ikke minst ser vi etter deg som er endringsvillig og tør å utfordre dine kollegaer med nye tanker og løsninger.

VI TILBYR:

 • Spennende muligheter i et lokalt forankret selskap, med internasjonalt marked
 • Realisering av strategi for tydelig vekst og fremtidsrettet satsing
 • Attraktive arbeidsoppgaver i en næring i stor utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger
 • En del av Medi3s utmerkede faglige og sosiale felleskap
 • Uformelt arbeidsmiljø og korte beslutningslinjer

 
For ytterlige informasjon om stillingen, kontakt konstituert daglig leder Marta Hauge,  tlf 97067444.
 
Vis din interesse for stillingen ved å sende din søknad og CV til hr@shipmed.no

Du kan også benytte FINN søknadsskjem: https://www.finn.no/job/apply?adId=220450564

 

Søknadsfrist: 14.06.2021