ShipMed AS søker etter selger

ShipMed AS søker etter selger

 
Er du fascinert av den maritime næringa? Er du løsningsorientert i din tankegang? Har du lyst å bli del av et medisinskfaglig miljø med mål om å trygge liv og helse om bord i skip? ShipMed opplever stor tillit fra virksomheter i inn- og utland, og har behov for å øke sin stab. Selskapet legger planer for vekst, og din rolle vil være medvirkende til hvordan vi best når målene. Du vil få stor grad av handlerom i salgsmetodikk og arbeidsgjennomføring, med gode og moderne digitale verktøy til hjelp.

VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER VIL VÆRE:

 • Etablering av nye kunderelasjoner gjennom positiv og utadrettet salgsaktivitet, både i Norge og internasjonalt
 • Videreutvikle eksisterende kunderelasjoner på en god måte som sikrer et langvarig kundeforhold
 • Ivareta definert budsjett- og resultatansvar
 • Være kundens talerør inn i selskapet, slik at vi utvikler oss i takt med kundens behov og forventning
 • Foreslå, planlegge og gjennomføre markedsaktiviteter
 • Reflektere ShipMed og Medi3’s verdigrunnlag overfor kunder og leverandører
 • Reisevirksomhet må påregnes


HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES HOS OSS:

 • Initiativrik og endringsvillig
 • Gjennomføringsevne
 • Relasjonsbyggende
 • Ansvarsbevisst
 • God på kommunikasjon, både på norsk og engelsk

Det vil være en fordel med gode IT-kunnskaper og kjennskap til Helse, miljø og sikkerhet og spesielt innen maritim næring.

 VI TILBYR:

 • Spennende muligheter i et lokalt forankret selskap
 • Nasjonal og internasjonal salgsutvikling
 • Realisering av strategi for tydelig vekst og fremtidsrettet satsing
 • Attraktive arbeidsoppgaver i en næring i stor utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger
 • En del av Medi3s utmerkede faglige og sosiale felleskap
 • Uformelt arbeidsmiljø og korte beslutningslinjer

 

For mer informasjon om stillingen, kontakt gjerne daglig leder Geir Østrem; tlf 905 07 571. Her kan du søke
S
øknadsfrist: 31. mars 2023

 

Om ShipMed: ShipMed er et selskap med solid forankring i den maritime næringen, nasjonalt og internasjonalt. Våre kunder er rederier, verft og innredningsselskaper. Vi er heleid av det privatmedisinske senteret Medi 3, og er tett tilknyttet de medisinske ressursene i morselskapet. Dette styrker vår posisjon som leverandør. Shipmed er lokalisert i Ålesund sentrum i moderne kontorfasiliteter, og omsatte i 2022 for 12 mill kr. Les mer på www.shipmed.no