Vi ønsker tre nye kunder ombord

Vi ønsker tre nye kunder ombord

 
I løpet av sommeren og høsten har vi etablert samarbeidsavtaler med Hagland Shipping, Aurora Offshore og Østensjø Rederi.

 

Hagland, med historie tilbake til 1872, disponerer i dag 12 fartøy innenfor dry-cargo, hvorav 7 er eid.

 

Aurora har 15 fartøy av typen ankerhåndterer og PSV.

 

Østensjø har stor bredde i sin offshore-flåte, med PSV, konstruksjon, flotell og spesialfartøy for utbygging av vindkraft.

 

Vi har allerede etablert Shipmed Safety System på mange av disse fartøyene og flere kommer i løpet av høsten og vinteren.

Vi takker for tilliten og ser frem til et godt skipsmedisinsk samarbeid.

 

 

Hagland Saltfjord